Avantazhet e laparoskopise

 

w6Laparoskopia kirugjikale perben nje teknik bashkohore mjekesore e cila ka nje perdorim te gjere ne shume specialitete kirurgjikale kohet e fundit. Qellimi I saj eshte qe te arrihet I njejti rezultat dhe /ose akome me I mire ne diagnostikimin dhe terapine nepermjet hapjes qe kryet ne kavitetin abdominal. 

 Metoda konvencionale e hapur ka nje carje prej 10 centimetrave ose dhe me shume duke I dhene mundesi kirurgut qe te shohi paster dhe qarte, ose dhe duke I prekur organet e brendshme me duar per te realizuar keshtu terapine kirurgjikale te deshiruar, si psh heqjen e mitres, inomiomave dhe te endometrit. Keto hapje ne fund te operaciont mbyllen duke u suturuar. Ne rastin e kundert ne kirurgjine laparoskopike nuk realizohen hapje te tilla, pervecse atyre te madhesive (0.5 - 1 cm). Ndermjet ketyre hapjeve realizohet operacioni me anen e disa veglave te vecanta, nderkohe qe pamja ofrohet nga kamerat te cilat e paraqesin ne ekran. 

 

 

Avantazhet e kesaj metode jane ,pamja e qarte me cilesi te larte nga ku jepet mundesia per kirurgun qe te vendosi diagnozen e sakte patologjive te ndryshme dhe te ofroj terapine me te mire te mundshme.

Nje raste karakteristik eshte endometrioza

Endomeitrioza eshte nje patologji e perhapur ne pjesen me te madhe te popullsise femerore , nga ku (1: 7 ) gra pesojne zhvendosje te vogla ose te medha te indit endometrioz (dmth te indit qe do te largohet nga mitra cdo muaj ne menyre te tille qe te kemi ciklin menstrual).

Si pasoj do te kemi dhimbje gjate ciklit, kontaktit seksual, dhimbje ne mes dhe ne disa raste dhe renie te pjellorise. Me anen e laparoskopise , diagnoza dhe terapia kryen me sukses te madh , akoma dhe ne siperfaqe me te vogla te endometrit , ne te cilat nderhyrjet kirurgjikale te hapura nuk do kishin te njejtin efekt.  Si pasoj vajza te reja qe vuajne nga keto probleme per vite me radhe me pjellorine, probleme te cilat do te kishin marre rrugezgjidhje me heqjen laparoskopike.

Pervec faktit qe laparoskopia kirurgjikale ka ne kompleksitetin e saj nje pasqyre me te mire, sjell dhe avantazhe direkt mbi vete pacienten e diteve te sotme (gjate operacionit dhe hospitalizimit) sikurse dhe benefitet indirekte ne kohe si psh (shmangjen e aderencave).  Dhimbja postoperative eshte e minimizuar ne ate nivel saqe pacientet mund te largohen per ne banesen e tyre te njejten dite qe dhe kryet nderhyrja ose te dyten (panvarsisht shkalles se veshtiresise se operaciont te kryer). Krahasuar e githa kjo me 3 deri ne 7 dite hospitalizimi kur nderyrja kirurgjikale kryet me metoden klasike. Rikthimi I pacientes ne jeten e perditshme eshte gjithashtu shume I shpejt.

Nderhyrja kirurgjikale laparoskopike eshte gjithashtu me e sigurt persa I perket humbjes se sasise se gjakut duke e krahasur gjithnje me metoden e nderhyrjes klasike kirurgjikale. Si pasoj e hapjeve te vogla qe behen ne kete nderhyrje shmanget dhe krijimi I aderencave, pasi shmanget kunderveprimi indeve lidhore te barkut. 

Shpjegimet e mesiperme jane karakteristike me shume te rastet e heqjes se inomiomave te mitres,  te masave benije te cilat verehen  1:3 raste ne fazen riprodhuese te tyre  dhe qe kane lidhje me periudha te nje renie te theksuar te pjellorise se gruas.Heqja laparoskopike e inomiomave rrit probabillitetin e riprodhimit sikurse sheron dhe periudhat qe shoqerohen me humbje te vogla te sasise se gjakut gjate nderhyrjes dhe te mos krijimit te aderencave , duke krahasuar me nderhyrjet klasike kirurgjikale.

Na ofrohet pra nje metode e re kirurgjkale e cila ka marre zhvillim te madh keto 25 vitete e fundite cila na ofron shume avantazhe e qe ka tejkaluar tashme nderhyrjet kirurgjikale klasike me hapje te medha.

 

Nje raste karakteristik eshte endometrioza

 Endomeitrioza eshte nje patologji e perhapur ne pjesen me te madhe te popullsise femerore , nga ku (1: 7 ) gra pesojne zhvendosje te vogla ose te medha te indit endometrioz (dmth te indit qe do te largohet nga mitra cdo muaj ne menyre te tille qe te kemi ciklin menstrual).

Si pasoj do te kemi dhimbje gjate ciklit, kontaktit seksual, dhimbje ne mes dhe ne disa raste dhe renie te pjellorise. Me anen e laparoskopise , diagnoza dhe terapia kryen me sukses te madh , akoma dhe ne siperfaqe me te vogla te endometrit , ne te cilat nderhyrjet kirurgjikale te hapura nuk do kishin te njejtin efekt.  Si pasoj vajza te reja qe vuajne nga keto probleme per vite me radhe me pjellorine, probleme te cilat do te kishin marre rrugezgjidhje me heqjen laparoskopike.

Pervec faktit qe laparoskopia kirurgjikale ka ne kompleksitetin e saj nje pasqyre me te mire, sjell dhe avantazhe direkt mbi vete pacienten e diteve te sotme (gjate operacionit dhe hospitalizimit) sikurse dhe benefitet indirekte ne kohe si psh (shmangjen e aderencave).  Dhimbja postoperative eshte e minimizuar ne ate nivel saqe pacientet mund te largohen per ne banesen e tyre te njejten dite qe dhe kryet nderhyrja ose te dyten (panvarsisht shkalles se veshtiresise se operaciont te kryer). Krahasuar e githa kjo me 3 deri ne 7 dite hospitalizimi kur nderyrja kirurgjikale kryet me metoden klasike. Rikthimi I pacientes ne jeten e perditshme eshte gjithashtu shume I shpejt.

 Nderhyrja kirurgjikale laparoskopike eshte gjithashtu me e sigurt persa I perket humbjes se sasise se gjakut duke e krahasur gjithnje me metoden e nderhyrjes klasike kirurgjikale. Si pasoj e hapjeve te vogla qe behen ne kete nderhyrje shmanget dhe krijimi I aderencave, pasi shmanget kunderveprimi indeve lidhore te barkut.

 Shpjegimet e mesiperme jane karakteristike me shume te rastet e heqjes se inomiomave te mitres,  te masave benije te cilat verehen  1:3 raste ne fazen riprodhuese te tyre  dhe qe kane lidhje me periudha te nje renie te theksuar te pjellorise se gruas.Heqja laparoskopike e inomiomave rrit probabillitetin e riprodhimit sikurse sheron dhe periudhat qe shoqerohen me humbje te vogla te sasise se gjakut gjate nderhyrjes dhe te mos krijimit te aderencave , duke krahasuar me nderhyrjet klasike kirurgjikale.

Na ofrohet pra nje metode e re kirurgjkale e cila ka marre zhvillim te madh keto 25 vitete e fundite cila na ofron shume avantazhe e qe ka tejkaluar tashme nderhyrjet kirurgjikale klasike me hapje te medha.


endogynecology

Κέντρο Ενδομητρίωσης Κύπρου

Newsletter