Hapesirat tona

 

 

Nje qender moderne e organizuar ne baze te teknologjise se fundit e cila mundeson keshillimin, diagnostikimin dhe funksionimin e klinikes one-stop.

Sisteme pamore dhe degjimore te disponueshme ne klinike per te ofruar keshtu shfaqjen e nderhyrjeve ne CD-DVD dhe shpjegimin e procedures gruas se operuar.

Aparatura per nje diagnostikim te plote dhe venia ne praktike e nderhyrjeve kirurgjikale hysteroskopikisht, ku dhe gruas se operuar I krijohet mundesia qe te largohet nga klinika pak ore pas nderhyrjes .


endogynecology

Κέντρο Ενδομητρίωσης Κύπρου

Newsletter