Terapia e diafragmes se mitres

w14Terapia e diafragmes se mitres behet me hysteroskop dhe per djegjen e saj perdoret energji elektrike.Ne te kundert mund te kryet me hysteroskop duke perdorur gersheren e tij gjithnje nese ajo eshte e pershtatshme per kete procedure.

Ne pergatitjen preoperatore rendesi te vecante ka ECHO-ja dhe ne disa raste kryet dhe laparoskopia. Zakonisht vendoset spiral bakri per te shmangur keshtu sderencat. Heqja e diafragmes kontribon ne rritjen e pjellorise, pasi I jep hapesires se mitres formen fiziollogjike te saj.

 

 

 

Ne pergatitjen preoperatore rendesi te vecante ka ECHO-ja dhe ne disa raste kryet dhe laparoskopia .Zakonisht vendoset spiral bakri per te shmangur keshtu sderencat. Heqja e diafragmes kontribon ne rritjen e pjellorise, pasi I jep hapesires se mitres formen fiziollogjike te saj. 

 


endogynecology

Κέντρο Ενδομητρίωσης Κύπρου

Newsletter